Årsmelding 2022

 

 1. Styrets innledning

Fotballåret 2022 ble på en måte en re-start for Elverum Fotball. For mange er kanskje dette en merkelig påstand, når klubben i det stille har feiret sin 115-årige eksistens.

Utsagnet begrunnes i flere faktorer, men den viktigste er nok det faktum at endelig kunne alle aldersnivåer i klubben trene og spille kamper som normalt igjen. To års pandemi la lokk på det Elverum Fotball egentlig er til for, nemlig å skape god fotballaktivitet. Endelig var det lov til å takle hverandre, dytte i ryggen, duellere i feltet og spille firkant igjen. For en glede!

Videre ble det valgt inn fem nye styremedlemmer på forrige årsmøte. Dette var en markant turnover, sjøl om mange av de nye i styret kjenner godt til klubbens DNA og drift fra tidligere. Legg til at klubben ansatte ny markedsansvarlig fra 1. januar og en ny daglig leder fra 1. mai, så står påstanden om at 2022 føltes som en ny start for Elverum Fotball seg.

Styrets hovedfokus dette året har derfor vært å sikre driften. Dette først og fremst ved å støtte og sparre med ny daglig leder og markedsleder, slik at de fikk en så kontrollert og levelig veg inn i klubben som mulig.

Videre har klubbens anleggssituasjon stått høyt på dagsordenen. Klubbhuset med hall er nedslitt, og vi vet at begge kunstgressbanene (som ble etablert i 2013) må byttes om ikke lenge. Anleggsutvikling vil og må stå høyt på dagsordenen de kommende årene, da gode anlegg er grunnlaget for klubbens hovedformål – å legge til rette for god fotballaktivitet.

Som det suverent største idrettslaget i kommunen, og den største fotballklubben i NFF Indre Østland fotballkrets, foregår det utrolig mye sportslig aktivitet og idrettsglede på klubbens arenaer. Med rett i underkant av 1000 spillere fra 43 nasjoner, er vi også en betydelig integreringsarena i kommunen. Vi har 275 trenere og lagledere som stiller opp for å ta vare på flest mulig – lengst mulig – på en best mulig måte, gjennom å skape trygghet, mestring, trivsel og gi utfordringer og utvikling til alle.

Tallene bekrefter at Elverum Fotball er en betydelig samfunnsaktør, og en svært viktig aktivitetsarena for barn, unge og voksne i byen vår. Verdt å merke seg i tillegg til alt dette, er at vi i 2022 nok en gang har vært med å bære flere av byens store og velkjente arrangementer. Ikke bare Elverumsturneringen, som igjen endelig kunne gjennomføres, men vi har til de grader stilt opp på Elvebris, Elverumsdagene, Festspillene og Jakt og fiskedagene, med dugnadsvakter fra imponerende flinke voksne og spillere fra klubbens senioravdeling.

Sportslig sett var året 2022 en stor opptur for seniorlagene våre. Både damelaget og herrelaget gjennomførte en imponerende sesong. Damelaget, med Mari Gunnuldsen i spissen, gikk gjennom sesongen med kun ett tap, en prestasjon helt utenom det vanlige. Dessverre ville historien det slik at seriesystemet for kvinnene blir gjort om i 2023, og vårt damelag, med ett tap, rykker ned til 4. divisjon. Skikkelig surt, men ikke la det ta glansen for den prestasjonen damene våre gjorde i 2022. Mari og hennes team jobber utrettelig videre, og vi gleder oss til å følge dette spennende laget videre. Det må nevnes at Anna Brunstad returnerte til barndomsklubben etter flere år i toppfotballen, og hennes kompetanse både på og utenfor banen ga oss alle et løft.

Herrelaget hang svært lenge med i kampen om opprykk til neste nivå. Omleggingen til 6 avdelinger i

3. divisjon begynner å gi seg utslag i at det sportslige nivået har økt betraktelig, og det gjør lagets prestasjon enda sterkere. Hovedtrener Stian Aasen leder sitt team og sitt lag på en utmerket måte, og det er mange år siden a-lag herrer har stått fram som en så sterk og enhetlig prestasjonsgruppe. Ekstra gledelig er det å registrere at flere av klubbens egne gutter får tillit, og ikke minst viser seg tilliten verdig. Stian Aasen benyttet fast flere av klubbens egenutviklede spillere, og vi fikk flere fine

 

debuter både av 2005- og 2007-gutter i løpet av sesongen. Laget endte på en sterk tredjeplass i avdelingen etter å ha knivet lenge med Aalesund 2 og Florø om serietittelen.

Under seniorene gror det fortsatt veldig godt. Klubben har overordnet ikke resultatfokus i barne- og ungdomsfotballen. Vår sportsplan skal sikre at alle får et likeverdig tilbud, og at treningsarenaen oppleves som trygg og utviklende. Vi tillater oss likevel å nevne, siden vi er veldig stolte over det, at klubben hadde et jenter 15-lag som hevdet seg godt i regional serie. Vi gleder oss til å følge dette laget i en spennende 2023-sesong.

Medlemstallene forteller oss at vi har klart å holde oss stabilt rundt 1000 aktive spillere, med 1350 registrerte medlemmer totalt sett. Tallene bekrefter at vi har kommet oss ut av pandemien relativt helskinnet, og at vi har klart å opprettholde tilbudet og attraktiviteten for byens framtid, nemlig våre barn og unge.

Klubbens økonomi er under kontroll og klubben er solvent. 2022 ble likevel et utfordrende år, da to av de store budsjettpostene på inntektssiden ikke gikk som forventet. Markedsbudsjettet gikk 800 tusen under budsjett, og færre påmeldte lag enn forventet på Elverumsturneringen medførte betydelig lavere inntekt enn budsjettert. Begge poster var godt kjent halvveis uti året, og iherdig innsats fra administrasjonen sørget for å øke flere av de øvrige inntektspostene. Resultatet, året sett under ett, vil vi gi karakteren godkjent, men det er et klart mål for 2023 å ha et solid overskudd etter avskrivninger.

Elverum Fotballs strategi, som gjelder for perioden 2021-2023, er gjennomgått og ajourholdt av klubbens styre og administrasjon. Strategien bygger på aktivitetsmål og fokusområder, som skal sørge for at våre medlemmer, våre samarbeidspartnere, vår administrasjon og øvrigheta, skal vite at vi etterlever våre verdier GLEDE – RESPEKT – ENGASJEMENT – STOLTHET.

Våre satsingsområder Miljø – Økonomi - Drift vil stå i fokus også det kommende aktivitetsåret. Styret ønsker å takke alle involverte for et godt samarbeid i 2022 – Vi skaper minner!

 

Elverum 1. mars 2022

 

 

 

 

Per Steinar Krogsæter /s                        Håkon Rønes /s             Vibeke Stolp Ekeland /s

 

 

 

 

Hans Olav Kjeljebakken /s                      Nina Bogerud Caspari /s            Lars-Erik Knippa /s

 

 1. Styret og utvalg 2022

Styret i EFK

Navn

Periode

Leder

Per Steinar Krogsæter

2022-2023

Nestleder

Håkon Rønes

2021-2022

Styremedlem

Hans Olav Kjeljebakken

2022-2023

Styremedlem

Nina Bogerud Caspari

2022-2023

Styremedlem

Vibeke Stolp Ekeland

2022-2023

Styremedlem

Lars-Erik Knippa

2022-2023

Varamedlem

Stine Skrutvold Skjæret

2021-2022

 

 

Kontrollkomité

Navn

Periode

Leder

Jan Ole Endal

2022-2023

Medlem

Magnus Aasen

2021-2022

Varamedlem

Aasmund Haagen

2022-2023

 

 

Valgkomité

Navn

Periode

Leder

Dag-Arne Hoberg

2022-2023

Medlem

Ragne Hauge Harviken

2022-2023

Medlem

Jørn Erlund

2022-2023

Varamedlem

Lene Faraasen

2022-2023

 

 1. Styremøter

Det er i 2022 gjennomført 11 ordinære styremøter, med totalt 55 hovedsaker på agendaen. Styrets fokus i 2022 har i år vært å få den daglige driften, og da spesielt marked og økonomi, innenfor huden på ny daglig leder og de nye styremedlemmene. Styret har også bekreftet klubbens strategiplan, og begynt arbeidet med å utvikle klubbens anlegg.

 1. Representasjon

Klubben var representert på Indre Østland fotballkrets sitt kretsting 19. februar, ved Stine Skrutvold- Skjæret, Ragne Hauge Harviken og Håkon Rønes.

Klubben var representert på NFF sitt forbundsting 5-6. mars 2022, ved påtroppende styreleder Per Steinar Krogsæter.

Klubben var representert på Norsk Ligafotball sine medlemsmøter og årsmøte. Per Steinar Krogsæter ble valgt inn som styremedlem i Norsk Ligafotball for en periode på to år (2022-2024).

Klubben var representert på Elverum Idrettsråd sitt årsmøte den 29. Mars, ved Nina Bogerud Caspari, Håkon Rønes, Hans Olav Kjeljebakken og Per Steinar Krogsæter

 1. Medlemsutvikling

I den nederste tabellen, som sammenligner totale personer i medlemssystemet de fire siste årene, viser tallene at vi har stabilisert oss etter pandemien.

Samtidig viser tabellen for 2022 i forhold til tabellen for 2021 at vi går ned rett i underkant av 100 aktive medlemmer blant barn under 19 år, men samtidig 80 flere voksne.

 

År

Alder

Jenter

Gutter

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Aktive

 

 

 

 

 

 

 

1233

 

 

 

 

 

 

 

Alle medl.

 

 

2020

6-12 år

216

324

540

13-19

103

183

286

19-

19

48

67

 

893

År

Alder

Jenter

Gutter

Totalt

 

 

 

 

 

2021

6-12 år

222

383

605

 

 

 

13-19

132

194

326

 

 

 

19-

26

56

82

 

 

 

 

1013

Aktive

1311

Alle medl.

År

Alder

Jenter

Gutter

Totalt

 

 

 

 

 

2022

6-12 år

215

351

566

 

 

 

13-19

103

170

273

 

 

 

19-

42

101

143

 

 

 

 

982

Aktive

1349

Alle medl.

 

2019

2020

2021

2022

Totalt

1369

1233

1311

1349

Gutter

711

469

577

589

Jenter

474

294

354

352

Voksne

184

470

380

399

 

 

 1. Økonomi

Regnskapet for 2022 viser et årsresultat på kr -645 260,-. Justert for avskrivninger, som utgjør kr -882 600,-, viser regnskapet for 2022 et positivt årsresultat på kr 237 340,-.

Etter to år preget av restriksjoner og redusert aktivitet var 2022 på mange måter et normalår. Likevel har Elverum Fotball som så mange andre fått kjenne på økt uro i

 

samfunnet, både i form av økte energi- og varekostnader, samt en større usikkerhet blant nåværende og potensielle samarbeidspartnere.

Regnskapet viser at inntekter er kr 504 536,- lavere enn budsjettert etter fratrekk av lagsinntekter. Vesentlige avvik er knyttet til sponsorinntekter, som til tross for en økning sammenlignet med 2021, ligger drøyt kr 800 000,- lavere enn budsjettert. I tillegg var det lavere deltakende lag på Elverumsturingen, som netto påvirket resultatet negativt med rundt 450 tusen. Inntekter fra samarbeidspartnere er et fokusområde, og med ansettelse av markedsansvarlig i 2022 har klubben ambisjoner om å øke reklame- og sponsorinntekter i 2023.

Regnskapet viser at kostnader er kr 584 571,- høyere enn budsjettert etter fratrekk av lagskostnader. Avviket skyldes i hovedsak økte bane- og anleggskostnader, samt noe høyere personalkostnader enn budsjettert.

Styret og administrasjonen søkte i 2022 på en rekke tilskuddsordninger. Svært gledelig var det at vi fikk innvilget kr 400 000,- av Sparebankstiftelsen Hedmark til prosjektert «En klubb for alle – helhetlig integrering». Midlene vil utbetales over tre år og skal stimulere til integrering av barn med flerkulturell bakgrunn. Videre fikk klubben innvilget kr 110 000,- av Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Elverum Fotballs venner» som skal bidra til økt dugnadsaktivitet på stadion, .

Klubbens egenkapital var per 31.12.22 kr 265 546,-.

 1. Arrangement

I 2022 arrangerte klubben : Kick Off, 6-års slipp, FRAMturneringen, Elverumsturneringen, TINE fotballskole, 2. runde NM, Proffskole, Årets Kamp, 6-årsturnering, Årsfest.

Med hele 10 arrangement av en viss størrelse i løpet av året, så betyr dette at det er mye jobb som skal koordineres og gjøres. Vi har med oss utrolig flinke folk i 2022 som er med og bidrar på alle mulige måter, men vi er dessverre for få. Jeg håper at vi kan få med oss fler i fremtiden som kan være med for å avvikle store arrangement som f.eks.

Elverumsturneringen. Frivilligheten er på langt nær død, men vi må anstrenge oss litt ekstra for å få trigge den igjen hos mange.

De aller største arrangementene vi hadde var Elverumsturneringen og årets kamp. Elverumsturneringen ble gjennomført på en god måte, selv om den dessverre ikke ble den økonomiske oppturen vi håpet at det skulle bli. Det må også nevnes at landet var stengt ned for aktivitet til langt utpå våren, og om det var lov til å arrangere turnering eller ikke var ikke klart før veldig seint. Derfor gir det godt håp for 2023 når vi allerede kunne begynne planlegging før jul i 2022 for neste års Elverumsturnering.

Årets kamp ble spilt mot Hønefoss, der administrasjon, frivillige, spillere og andre sto på i ukesvis for å skaffe støttespillere til å gi et kronebeløp pr tilskuer. Vi klarte å fylle stadion med hele 1569 mennesker denne dagen, noe som var med og bidro til gode penger inn i klubbkassa. Også her ble det kjørt en grundig evaluering etter arrangementet, for at vi skal kunne bygge på dette til neste år.

 

Alt i alt føler jeg at arrangementene har gått bra, og at vi sammen i årene fremover kommer til å tilby bedre og bedre arrangement

 1. Sport

Kort sammendrag av sesongen:

  • Senior Menn A-lag herrer spilte i Norsk-Tipping ligaen avdeling 2 i sesongen 2022. Avdelingen var satt sammen av 7 lag fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt 7 lag fra Innlandet og Viken. Målsettingen før sesongen var å kjempe om opprykk tilbake til Post- Nord ligaen. Herrelaget hadde en svært god sesong der laget hevdet seg helt i toppen av avdelingen fra start til slutt, og var med og kjempet om opprykk nesten helt inn. Laget endte til slutt på en 3.plass, 6 poeng bak serievinner AaFK2 og med like mange poeng som Førde, men færre plussmål i målforskjell. Laget tapte kun 3 kamper, scoret 64 mål, og slapp inn 34 mål. Toppscorer ble Magnus Solum med 17 mål, Brian Lysebo Johansen på andreplass scoret 13 mål. 10 ulike spillere scoret mål gjennom sesongen.
  • B-laget spilte i 4.divisjon i 2022. I serien endte laget på en 12.plass av 14 lag, med 37 poeng og 37-64 i målforskjell. Da hele 3 lag fra Indre Østland fotballkrets rykket ned fra 3.divisjon, ble det 4 lag som rykket ned fra 4.divisjon. Dermed endte sesongen med nedrykk, og 5.divisjonsspill i 2023.

Det er nok flere årsaker til at laget ikke klarte sin målsetting om å beholde plassen sin i 4.divisjon. Fraflytting pga studier, terminering av kontrakter og stor slitasje på A-lagets spillere i forbindelse med mye reising til Vestlandet, er alle årsaker til at det ikke gikk veien. Juniorspillerne som ble flyttet opp i 4.divisjonstroppen gjorde alle en heroisk innsats, og fikk verdifull kamptrening på et høyt nivå. Det store høydepunktet i sesongen var å slå den forhånds tippete seriefavoritten Nybergsund 1-0 på bortebane.

Kasper Gustavsen Bern ble lagets toppscorer med 8 mål, selv om han kun spilte første halvdel av sesongen før han ble lånt ut til Lillehammer.

Oppsummering av trener og støtteapparat:

Trener og støtteapparat har bestått av:

Hovedtrener Stian Aasen, ass.trener Per Inge Engstad, keepertrener Vegar Granvold Berntsen, fysisk trener Morten Bjørnebye, fysioterapeut Morten Fredrikson, teamleder Jan- Inge Andrå og materialforvalter Trond Aleksander Myrhaug.

Støtteapparatet har fungert veldig bra i 2022. Det har vært en god miks i både kvaliteter og erfaringer i gruppen, og alle har utført oppgavene sine på en svært god måte.

Status på vei inn i ny sesong:

Det har blitt jobbet svært godt gjennom vinteren for å få satt en god spillertropp, og både gamle og nye fjes vil bli å se på Elverum Stadion i 2023. Stallen pr 27.februar er på 21 mann. Og det jobbes i kulissene for muligens en signatur eller to til før seriestart. Laget begynner virkelig å ta form, og vår målsetting for 2023 er å se oppover mot Post Nord ligaen igjen. Om

 

dette vil lykkes, vil tiden vise, men med god hjelp av alle involverte så har vi troen på at vi kan klare det.

Takk til alle som har bidratt i og rundt senior herrer i 2022. Vi ser nå frem til en ny og spennende sesong der vi, nok en gang, vil skape nye minner sammen!

Elverum 27.02.2022

Teamleder Jan-Inge Andrå og Hovedtrener Stian Aasen

Årsberetning damelag 2022

Sesongoppkjøring med uavklart forhold rundt hovedtrener. Mari kom opp som kandidat og ble signert som hovedtrener. Stig ble likeledes forspurt om å bistå i trenerteamet, noe han heldigvis ønsket. Likeledes er Glenn som keepertrener og dødball ansvarlig, med videre i teamet. Eller forsetter Thomas som teamleder og Arne har blitt med som lagleder 2 i teamet.

Spillergruppen består inn mot sesongstart av solid gruppe med spillere. Dette er jevnt fordelt med spillere fra egen klubb, samt en del fra studentmiljø, naboklubber, samt Forsvaret.

Spillergruppen er blitt ytterligere forsterket gjennom sesongen, og er solid ut hele sesongen.

Før sesongstart har man spilt flere treningskamper. Ull/Kisa, Ottestad, Storhamar, og Nordre Trysil.

Treningskampene ble brukt godt til å jobbe med spillestil, i første omgang en plan for hvordan vi skal presse samlet defensivt i høyt og lavt press. Videre ble det jobbet med å få inn bevegelsesmønster slik at vi får spilt best mulig fotball sammen som lag. Også jobbet mye med og vi må fortsette å jobbe med at spillerne blir trygge i sin rolle og veit hvilke muligheter dem har.

Spillergruppa har vist profesjonalitet da spillerne er med å diskutere løsninger på utfordringer som dukker opp på felt, og underveis i kamper. Det er en gruppe som vil veldig mye, og de skal vi fortsette å dyrke og løfte.

Treningskulturen er bra, og det har gjennom sesongen gitt resultater ved at alle kampene er vunnet, med unntak av en bortekamp mot Dala, der laget var kraftig påvirket av sykdom, og noe annet fravær. Trenerteamet har etablert en bra kultur i laget, der kapteinsgruppe, og laget generelt er engasjert i å bygge opp et godt samhold, et lag som stiller opp for hverandre, møter på trening, samt motiverer og backer hverandre i kamper og i treningshverdagen. Spillergruppa er også flinke til å gjøre ting sammen, for å bygge laget.

Teamet rundt laget har jobbet med å utbedre garderoben, boden og fasilitetene rundt laget. Pusset opp og malt. Laget eget preg på garderoben, og har med støtte fra klubbledelsen fått avklart at kun dame/jentelag skal bruke garderoben. Spillerne selv har også deltatt i dette.

Kamper og aktiviteter rundt laget foresettes dokumentert, profilert i sosiale medier. Her kan vi sammen med klubben bli bedre, da produktet damelaget nok kan være noe under kommunisert som markedsobjekt.

 

Laget har delvis fått bidratt i klubbens dugnader, man ønsker med bedre horisont og oppdragsavklaring bidra mer for helheten i klubbens dugnadsportefølje.

Spillerne ønsker også å bidra mer til sportslig utvikling og som forbilder for yngre spillere.

Hjemmekamper. Vi har hatt kiosk, speaker og dommer på nesten alle hjemmekampene. Publikumet er mindre på damelagskamper, men det er viktig at vi etablerer en minimumskultur der alle ønsker at hjemmekamper har et visst volum av arrangement, slik som speaker og kiosk.

Til bortekampene har laget hatt buss på flere av kampene. For å kunne være kvalitetsklubb, er det viktig at voksne spillere, som et tiltak for både trafikksikkerhet og teambygging, har buss til bortekamper som har over en time reiseavstand.

Damelaget har behov for rekruttering, særlig er det viktig fra egne rekker. Det har derfor vært viktig å ha både et fungerende rekruttlag, og aldersbestemte lag som forsetter sitt arbeid, med gode hospiteringsforhold slik vi har jobbet med i 2022.

Laget har i 2022 sesongen hatt meget god støtte og nytte av at Mari har fått tett samarbeid med Stian. Han har også gjennomført analyseøkter med laget. Konkrete og god økter der forhold og konkret kamphendelser er tatt frem og gjennom gått for forsterkning eller forbedring.

Inn mot 2023 sesongen er man godt i gang med gode treninger, i den grad man får til det på begrenset banetilgang og størrelse, treningskampene man har gjennomført viser at man mangler kamptrening i full skala.

Styrken vår inn mot ny sesong er en sammensveiset gruppe spillere, og et team som er dedikert og villige til å bidra for at laget skal ha gode «arbeidsforhold».

Utfordringer på spillere kan være ift skader, spillere som flytter fra byen, og det å kunne få opp kvalitet og komplettering på de posisjoner man trenger gjennom sesongen.

Videre at men administrativt og arrangementsmessig klarer å lage en god ramme rundt kampgjennomføring både hjemme og borte.

Ellers gleder vi oss til sesongen 2023. V/Teamleder Arne Skybak, februar 2023 EF-akademiet: Barn, ungdom og tiltak Innledning

Hensikten med akademiet er først og fremst spillerutvikling, utdanning og kompetanserettede tiltak mot ledere, trenere og dommere, samt klubbutvikling. I tillegg drifte FFO, samt planlegge og gjennomføre fotballskoler, keepertiltak og trenerforum, og utvikle og følge opp klubbens sportsplan.

Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet (HINN) og trenerutdanningen fungerer godt. I 2022 hadde vi til samme 39 studenter i praksis på FFO og i ungdomsfotballen fra 12 år og eldre.

 

 1. Kompetanserettede tiltak
  • Grasrottrener delkurs 1 med 6 deltakere fra egen klubb i april
  • Grasrottrener delkurs 2 med 7 deltakere fra egen klubb i april/mai Grasrottrener del 1-3 for studentene ble gjennomført i høstferien (oktober) 2022.
 2. Turneringer
  • FRAM-turneringen samlet 58 lag en økning fra året før, men her er potensialet mye større for flere deltakende lag.
  • 6-årsturneringen ble arrangert i forbindelse med Årets kamp og hadde 12 lag som deltok.
 3. Fotballskoler
  • TINE Fotballskole ble arrangert 21-23.juni, og hadde rekorddeltakelse med 256 deltakere. En enorm innsats av alle gjorde dette til en suksess, og spillere helt ned på J15 og G16 bidro som trenere for å få kabalen til å gå opp.
  • Proffskolen i august samlet 27 deltakere. Det var en markant nedgang fra året før.
 4. FFO

På grunn av manglende interesse valgte vi å legge ned FFO Heradsbygd, og kun ha FFO Elverum. 73 deltakere har deltatt i 2022-2023.

 1. Akademitrening

Dette har igjen vært et populært tilbud. Før jul 2022 hadde vi egen jentegruppe med 12 deltakere, og 31 gutter i alderen 2011-2008. I januar og februar deltok fem jenter og 32 gutter. Dette er et godt tiltak som vi skal videreføre.

 1. Keepertiltak

Adrian Grasmo Bergman og Jakub Masalski har hatt faste økter hver mandag for våre keepere født 2010-2007. Opp mot 12 keepere har vært innom øktene, som har vært et godt bidrag til oppfølging av keeperne. I tillegg er Adrian og Kuba tilstede på J17 og G16-økter der flere keepere hospiterer.

 1. Krets/klubbsamarbeid

Vi har også i 2022 driftet Sone Øst med samme modell som tidligere der et samarbeid med Sone Kongsvinger har utgjort våre felles sonelag i cupene. Vi ser en trend til lavere deltakelse fra naboklubber, og det resulterer i at det ikke er seleksjon i kullene J2010, J2009, og G2009. Kun i G2010 ble det foretatt et uttak.

Vi har hatt flere spillere som har hospitert med andre klubber på trening og kamp.

Fart damer har hatt Aurora Ellingsen og Tiril Indregaard-Grave (begge 2007) på trening jevnlig i 2022-sesongen.

HamKam og KIL har gjennom sine elitetiltak og nasjonale serier jevnlig forespurt om våre spillere. Dette legger vi til rette for som best mulig opp mot egen klubbaktivitet.

Følgende spillere har hospitert:

 

G2006: Irfan Wafay og Stig-Alessandro Santiago – HamKam.

G2007: Elias Tenden (HamKam og KIL), Armand Øverby (HamKam) og Sebastian Wasa Hansen (KIL).

G2008: Marcus Halvorsen og Marius Nygård (KIL). G2009: Jesper Hanstad (HamKam).

 1. Representasjonsspillere:

NFF Indre Østland kretsgrupper:

  • G2006: Irfan Wafay, Stig-Alessandro Santiago og Marcus Søberg.
  • G2007: Elias Tenden, Armand Øverby og Sebastian Wasa Hansen.
  • G2009: Jesper Hanstad og Lucas Wik.
  • G2010: Trym B. Eggen og Markus Grønbekk
  • J2007: Aurora Skjelbreid Ellingsen, Tiril Indregaard-Grave, Mille Myrvold, Frida Fredrisson.
  • J2008: Lidunn Johnsen, Tuva Thodesen, Marie Saug, Marlene Solhaug Indseth.
  • J2009: Erle Lund Christiansen, Selma Loeng Høye, Kajsa Christiansen Haugom.
  • J2010: Kristine Faukse, Nora Tveit Olsen.

NFF Indre Østland Toppgruppe jenter:

  • Aurora Skjelbreid Ellingsen, Tiril Indregaard-Grave, Mille Myrvold

Equinor Talentleir:

  • Elias Tenden G2007 Anders Bronken, februar 2023
 1. Anlegg

Vi ansatte Arnfinn Vindfallet i en 20% stilling som vaktmester på sommeren i 2022. En veldig driftig mann som har tatt tak i mange forefallende oppgaver. Blant annet har det blitt ryddet og reparert mye ute rundt på anlegget før snøen kom, som igjen gir et godt utgangspunkt for videre arbeid i 2023.

I samarbeid med over 25 samarbeidspartnere kjøpte vi inn seks nye 5’er-mål og to nye 7’er- mål. De ble plassert ute på Restvoldjordet og Stadionområdet. Et etterlengtet løft der vi fikk skiftet ut gamle og slitte mål og målnett.

Før vi kunne sette i gang aktiviteten i Rolfshallen i november, måtte vi forbedre kunstgresset. Planen om å skifte ut hele kunstgresset ble endret til å lappe de verste områdene. Vi ser samtidig at Rolfshallen nærmer seg et punkt hvor vi ikke kan drive forsvarlig aktivitet. Dårlig klima med sopp og råte, vannlekkasjer og fukt er noen av tingene vi har sett må utarbeides. Jobben med å finne løsninger er i gang, og vi har blant annet presentert våre utfordringer til formannskapet.

 

 1. Marked

Jeg ble ansatt i slutten av 2021 og hadde min første arbeidsdag 3. Januar 2022. Grovdelen av det som er gjort i 2022 har vært å pleie de partnerne som har vært inne i bildet, og bli kjent med markedet i Elverum.

Markedsbiten i klubben har vært hanglende de siste årene, med mange folk involvert og forskjellige avtaler og avtalemåter. Dette har blitt ryddet opp i og jeg har fått en god oversikt sammen med styret på hva vi har, hvem vi skal jobbe med og hva som er vegen videre. Dette er et arbeid som tar tid.

Markedsarbeidet er annerledes nå enn det var for bare noen år siden. Det er færre og færre bedrifter som bare sponser penger for navnet sitt på et skilt. De aller fleste vil gjerne møte de andre partnerne og se at det de støtter går til noe fornuftig. De er også interesserte i å se hva som skjer. Derfor har det vært viktig for min del å åpne opp, og gi innsyn i hva som skjer på klubbhuset og rundt seniorlagene. Dette har vi gjort på våre SoMe kanaler som har hatt en kraftig økning i løpet av året. Bare på facebook har vi hatt 270 000 individuelle visninger, og Instagramkontoen vokser for hver dag som går. Denne startet vi opp i Januar 2021 og den er kommet over 1000 følgere. Jobben er på langt nær ferdig, men det er en god start og et godt grunnlag som er lagt i 2022.

Vi hadde i 2022, 45 partnere av ulik størrelse. For disse arrangerte vi partnerfrokost, kick off, vinsmaking, bortetur og årsfest. Oppmøtet har vært under det vi har håpet på, men vi må bygge opp gode nettverkstreff og kartlegge hva som er interessant for partnerne.

Det er også lagt opp til en langsiktig plan på partnere, der de aller fleste partnerne ble signert for 1 år i 2022. Dette fordi Elverum Fotball som de fleste andre ønsker å satse på bærekraft. I 2023 signeres alle partnere for 2 år eller mer. Dette vil si at alle klær som trykkes i 2023 vil vare i 2 år. Det gjør at partnerne synes bedre og lenger, klærne kjennes igjen over lengre tid og ikke minst sparer vi miljøet ved å ikke trykke alt hvert år.

Det har i løpet av 2022 kommet en positivitet over Elverum Fotball i markedet og i nærmiljøet som vi som klubb må fortsette å bygge på og forvalte over tid.

Annonse: