Saksliste årsmøte

Saksliste årsmøte Elverum Fotball – 8. mars 2023.

Åpning ved styreleder Per Steinar Krogsæter

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge

a. Dirigent

b. Sekretær

c. 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsberetning (se eget hefte)

5. Behandle regnskapet 2022 i revidert stand (deles ut på årsmøtet)

6. Fastsette medlemskontingenten

7. Vedta budsjett for 2023 (deles ut på årsmøtet)

8. Behandle klubbens organisasjonsplan

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor

10. Foreta valg:

a. Nestleder

b. Varamedlem

c. Kontrollutvalg

e. Valgkomité

f. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

Avslutning

 

 

 

Annonse: