Vi skaper minner_skjerf

Årsmøte Elverum Fotball

Det var ikke fullt i storstua på klubbhuset torsdag kveld, men det var god stemning og hyggelige tall som ble presentert for de som møtte opp.

Styreleder Per Steinar Krogsæter og Daglig leder Georg Flatgård kunne presentere et pluss resultat på ca 200 000,- Det er mange år siden tallene har vært såpass gode, så dette er klubben godt fornøyd med.

Klubbens strategiplan de neste årene ble gjennomgått. Elverum Fotball skal ha fire ulike fokusområder i strategi perioden, Miljø - Økonomi - Sport - Anlegg. Det ble brukt litt tid på anlegg, hvor Styreleder Krogsæter informerte litt rundt jobben som har blitt gjort, som oppussingen av Rolfshallen og jobben som ligger foran oss. Elverum Fotball trenger sårt et nytt kunstgress dekke på stadion og dette håper vi å ha på plass allerede til sommeren.

Vi gikk videre til regnskapet, og da dette var behandlet var det tid for å fastsette medlemskontingenten, denne forblir på 500,- i år. Det var enighet om å ikke gjøre noen endringer på klubbens organisasjonsplan, så vi gikk videre til valg.

Annonse:

Per Steinar Krogsæter ble gjenvalgt som styreleder for to nye år, Hans Olav Kjeljebakken fortsetter som nestleder. Ut av styret går styremedlem Nina Bogerud Caspari og inn kommer Marit Busterud Bjørnstad, som sammen med Vibeke Stolp Ekeland og Lars Erik Knippa bli styrets styremedlemmer. Varamedlem Stine Skrutvold Skjæret går ut av styret og inn kommer Anna Vagstad Brunstad. Vi er veldig glad for å få med oss Per Steinar i to nye år og ønsker de nye medlemmene av styret velkommen.

Annonse:

Stine Skrutvold Skjæret har de siste 9 årene hatt ulike leder og medlems verv i styret. Hun har sittet gjennom fire ulike ledere av klubben og stått støtt gjennom endringer og pandemi. Vi takker Stine for den fantastiske jobben hun har gjort for Elverum Fotball i alle disse årene, og ønsker henne lykke til som nytt styremedlem i NFF Indre Østland.

Hvis dere ønsker å lese mer om arbeidet med nytt anlegg og Årsmøte kan dere lese om dette på Østlendingen https://www.ostlendingen.no/millioninvesteringene-fortsetter-og-det-gjor-denne-mannen-ogsa/s/5-69-1666956

Vi takker for oppmøte og ønsker alle våre medlemmer et godt nytt fotball år!

 

Annonse: