Årsmøtet gjennomført uten noen stor dramatikk

Det ble et rolig årsmøte på Rolfshallen 8. mars.

Årsmøtet for året 2022 foregikk stille og rolig for seg. Mye av møtet gikk med til årsberetningen og økonomien, og styreleder Per Steinar som forklarte hvordan styret og administrasjonen har arbeidet i 2022 for å få skuta på rett kjøl. 

Det er ingen som friskmelder noe som helst, men tallene ser bedre ut enn de har gjort de siste årene og styreleder er nøye med å påpeke at det gjenstår mye jobb, men at vi er på rett veg.
Vi er avhengig av at arrangementene våre skal gå bra, og ikke minst at partnernettverket fortsetter å vokse slik at vi får inn kroner på sponsorsiden. 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. 

Valgkomiteen la frem sine forslag, og fra styret som satt ble følgende foreslått. 

Hans Olav Kjeljebakken inn som nestleder for 1 år
Stine Skrutvold Skjæret som vararepresentant i 2 år. 

For å være sikret en bedre rotasjon i styret kom det forslag fra salen at Kjeljebakken burde velges for 2 år siden resten av styret er på valg igjen neste år. 

Forslagene ble enstemmig vedtatt, og vi gratulerer begge to med vervene for de neste 2 år.
Vi takker samtidig Håkon Rønes for innsatsen i det han tar det han selv kallen en pause fra verv i Elverum Fotball. 

Valgkomite og Kontrollkomite består av de samme personene etter valget. 
Vi gratulerer også her med verv, og takker for utmerket jobb.  

Annonse: