Om Elverum Stadion

Klubbens hovedanlegg er Elverum stadion, med Schjeibanen rett ved siden av, og Restvoldjordet ved siden av der igjen.

I tillegg brukes baner ved noen av barneskolene til trening for de yngste lagene, samt Prestegårdsjordet (sør for Elverum videregående skole, vis-a-vis Norsk skogmuseum) og banen ved Elverum Folkehøgskole. 

Elverum Fotballs klubbhus er lokalisert rett ved Elverum stadion, mellom Elverum Ungdomsskole og Glomma. I første etasje finner du Rolfshallen som er klubbens innendørshall, toaletter og garderober. Andre etasje huser klubbadministrasjon med kontorer og møterom, samt klubbens fellesarealer med TV-rom, storsalen og kjøkken. 

Rolfshallen er en innendørshall med kunstgressbane på ca 20x40m. Hallen er forbeholdt aktivitet i regi av Elverum Fotball og klubbens ungdoms- og seniorlag. Treningstider tildeles av klubbadministrasjonen. 
 

Hovedbanen (Elverum stadion) har overbygd tribune på nordre langside, med toaletter og kiosk med tilgang fra baksiden. Søndre langside har innbytterbokser, mediatårn og tribune. Banen har undervarmeanlegg og er vanligvis åpen deler av vinteren. 

Annonse: