Visjon og verdigrunnlag

VÅR VISJON: Vi skaper minner!

Elverum Fotballs visjon er en ledesnor for virksomheten i klubben. Sentralt i forståelse av visjonen står fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. 

 

VERDIGRUNNLAG 

Elverum Fotballs verdigrunnlag skal fremme trivsel og Fair Play (god sportsånd). 

Fair Play handler i korthet om hvordan vi oppfører oss mot andre både på og utenfor banen. 

Les mer på NFFs FAIR-PLAY-side.

 

VÅRE KJERNEVERDIER

Glede – fotball er ikke alvor, det er gøy. La det vises på banen, sidelinja, tribunen og i nærmiljøet vårt.  

 

Respekt – vi skal vise respekt for hverandre, vår egen klubb, vårt eget miljø, våre omgivelser, andre klubber, motspillere, dommere, ledere, trenere og foreldre. 
Vi hilser, er høflige, og rydder opp etter oss. 

 

Engasjement – vi er alle avhengige av hverandre for å drive klubben videre. Bry deg, engasjer deg i klubbens arbeid, din egen og andres utvikling. 

 

Stolthet – vi er alle Elverum Fotball, og vi er stolte av hvem vi er og hva vi står for.  

 

Sterkere sammen – vi skaper minner! 

 

Annonse: