Sportsplan

Formålet med Sportsplanen er å skape felles retningslinjer for en helhetlig sportslig utvikling i Elverum Fotball.

Planen bygger på de felles retningslinjer som Norges Fotballforbund setter for barne- og ungdomsfotballen, samt de målsettinger som er nedfelt i Elverum Fotballs strategiplan. Sportsplanen skal være et «levende dokument» som vil bli evaluert årlig og tilpasset gjeldende forutsetninger. 
 

Hovedansvaret for sportsplanen vil være hos utviklingsavdelingen i nært samarbeid med det tekniske sportslige hjertet (sportslig utvalg), spillerutviklere og styrene i barne- og ungdomsavdelingene. Sportsplanen vedtas av hovedstyret i klubben. 
 

Alle lagene i Elverum Fotball skal være utviklingsorienterte, akkurat som klubben er. Vi er en kvalitetsklubb på nivå 1 i NFF. Det forplikter, og innebærer et stort fokus på kompetanse av våre trenere og ledere. Derfor stiller klubben krav til kompetanse og utdanning av trenere fra 6-årslagene våre og oppover. Dette for at hver enkelt av våre ca 1000 spillere skal få et best mulig tilbud, og få utvikle sine ferdigheter utfra sin interesse og motivasjon. 
 

Les sportsplanen her.

Annonse: